คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 821/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฆ่าคนเพื่อประสงค์เอาทรัพย์ ลักษณพะยาน ในคดีฆ่าคนตาย มีแต่พะยานพฤติเหตุโดยใกล้ชิดก็ลงโทษได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ จำเลยที่มิได้อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์มิได้แก้ไขอย่างใดแล้วจะฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ตอน 3
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 301 ตอน 3

ผู้พิพากษา

นล
หริศ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android