คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 788/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โอนทรัพย์ก่อนล้มละลายโดยไม่สุจริต ผู้รับโอนต้องรับผิด ผู้รับโอนคนที่ 2 โดยสุจริตได้กรรมสิทธิ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.4 แก้ไขมาก โจทก์ตั้งทุนทรัพย์ 2400 บาท ศาลเดิมตัดสินให้ 900 บาท ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ 1900 บาท จำเลยฎีกาตามทุนทรัพย์ 1900 บาท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 45
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 4 แก้ไขมาก

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android