คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 723/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กรรมสิทธิขายฝากที่ดินเกิน 10 ปี ที่หลุดเปนสิทธิแก่ผู้รับขายฝาก พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ โจทก์ฟ้องตั้งทุนทรัพย์ไม่ถึงสองพันบาท แต่จำเลยฟ้องแย้งตั้งทุนทรัพย์เกินสองพันบาท เมื่อศาลเดิมศาลอุทธรณ์ตัดสินต้องกันให้จำเลยชนะ โจทก์ฎีกาข้อเท็จจริงได้ วิธีพิจารณาแพ่ง ทำกรมธรรม์ขายฝากสืบว่าเปนจำนองได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

วิชัย
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android