คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจแก้ความผิดของจำเลยที่ไม่ฎีกาขึ้นมาตัวการโทษไม่เท่ากัน
(ระเบียบศาลฎีกาเรื่องคัดทูล)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 68
  • อาชญา มาตรา 300
  • อาชญา มาตรา 250
  • อาชญา มาตรา 63
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 63

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android