คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 385/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 10:58:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำให้การของจำเลยชั้นสอบสวนที่ให้การซัดทอดถึงจำเลยคนอื่น ๆ ก็ดี คำของพรรคพวกผู้ร้าย+ โจทก์กันเอาไว้เป็นพะยานแลให้การซัดทอดถึงจำเลยก็ดี ศาลย่อมรับฟังเป็นพะยานหลักฐานได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 250
  • พระราชบัญญัติลักษณะพะยาน ร.ศ.113 มาตรา 4
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232
  • พระราชบัญญัติลักษณะพะยาน ร.ศ.113 มาตรา 22

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
วิกรม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android