คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 351/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เป็นผู้รับเงินแทงหวยจากผู้แทงแล้วเขียนโพยให้ เมื่อหวยออกก็มาบอกผู้แทง หวยถูกก็ใช้เงินให้ดังนี้ครบองค์แห่งความผิดฐานเล่นการพะนันหวย ก.ข.แล้วผู้ใดจะเป็นขุนบาลหรือไม่ๆสำคัญ คดีลงโทษจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9-10 การพะ

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android