คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1136/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+ก่อนเป็นสามีภรรยากัน สามีเป็นหนี้เขามาก่อนได้กับภรรยา แล้วเจ้าหนี้มา+สินสมรสในระวางเป็นสามีภรรยากันอยู่นั้น เจ้าหนี้คงมีสิทธิยึดสินสมรสส่วนที่เป็นของสามีเท่านั้น ฎีกาอุทธรณ์ ประเด็นที่มิได้ว่ากล่าวกันมาในชั้นศาลล่าง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37-43
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37-43
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 37-43

ผู้พิพากษา

พรหม
พลางกูร
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android