คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 347/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ได้รับปืนของกลางไว้จากกรมการอำเภอสำหรับปราบปรามผู้ร้ายเพิ่อประโยชน์ทางราชการแต่เอาปืนนั้นไปให้ผู้อื่นใช้โดยผู้นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนได้ ไม่มีความผิดตาม ม.16-52
ข้อกฎหมายทั้งปวงที่ยกขึ้นมาอ้างอิงในขั้นฎีกาจะต้องเป็นข้อที่ได้ว่าว่ากันแล้วตั้งแต่ชั้นศาลต้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 63-64-65
  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2477 มาตรา 16-52
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 16-52
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158-222

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android