คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 581/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เพียงแต่ปรากฎว่าผู้ขายมีกระสุนปืนที่ลงบัญชีว่าขายแล้วไว้ในร้านโดยเจตนาก็เปนผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 43
  • พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ร.ศ.131 มาตรา 35
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android