คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 335/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ศาลล่างยกคำพะยานซึ่งไม่มีในสำนวนมาวินิจฉัยเป็นการผิดด้วยวิธีพิจารณาซึ่งคู่ความฎีกาได้ โดยถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276-243
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 276-243
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 276-243

ผู้พิพากษา

คูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android