คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เช่านาโดยไม่ได้ทำหนังสือ ผู้เช่าทำนาไม่ได้เพราะน้ำมากเกินไปจะเรียกค่าเช่าที่ให้ไปแล้วคืนไม่ได้ชำระหนี้ตามอำเภอใจ วิธีพิจารณาแพ่ง กฎหมายใหม่ลบล้างกฎหมายเก่า เทียบฎีกาที่ 425/2472
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 408

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android