คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 889/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กำหนดอายุความบอกล้างโมฆียะกรรมตามมาตรา 143 นั้นมีกำหนด 1 ปี นับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้ วิธีพิจารณาแพ่ง ร้องขัดทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38-137-139
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 38-137-139
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 38-137-139

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android