คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การส่งไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในดุลยพินิจของศาล บวชพอเปนพิธีไม่พอขัดเกลานิสัยที่ชั่วได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัดและคนที่เคยต้องโทษหลายครั้ง ร.ศ.127
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android