คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 686/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เพียงแต่ถือปืนโดยมิได้รับอนุญาตยังไม่มีผิด อ้างฎีกาที่ 48/2461 ที่876/2463 ที่ 996/2474 วิธีพิจารณาอาชญา บรรยายฟ้อง ฟ้องว่าจำเลยถือปืนโดยมิได้รับอนุญาต แล้วจะนำสืบว่าจำเลยใช้ปืนไม่ได้เป็นการนอกฟ้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ร.ศ.131 มาตรา 34
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 34
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 34

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android