คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 397/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิวาททำให้เขาตายไม่ปรากฎว่าใครเปนผู้ฆ่าพวกวิวาทมีผิดตามมาตรานี้ไม่ปรากฎว่าตายในที่วิวาท พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3 ศาลเดิมวางโทษ 1 ปี ศาลอุทธรณ์วางโทษ 2 ปี ตามมาตราเดียวกัน ฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 253

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android