คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 387/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ใดแสดงวาจาลามกอนาจารใส่ความผู้อื่นนอกประเด็นที่ศาลกำลังพิจารณาคดีของตนอยู่ มีผิดฐานหมิ่นประมาท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 282
  • อาชญา มาตรา 337
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 337

ผู้พิพากษา

พิพากษา
ศรี
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android