คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 649/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่เคยต้องลงโทษแลพ้นโทษ+แล้วยังไม่เกินกำหนด แม้กระทำผิดในระวางต้องโทษเรื่องอื่นอยู่ ก็ยกโทษครั้งก่อน ๆ มาเพิ่มโทษได้โจทก์ขอให้เพิ่มโทษตามมาตรา 73-74 พิจารณาได้ความว่าเป็นกรณีเพิ่มโทษได้ตามมาตรา 72 ศาลก็เพิ่มโทษจำเลยตามม.72 ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 72-73-74-6
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 72-73-74-6

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android