คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 535/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขายของตามราคาธรรมดาแลแถมสลากให้ผู้ซื้อเพื่อจะได้มีโอกาศถูกรางวัลเป็นสิ่งของไม่เป็นผิดตาม พ.ร.บ.การพะนัน อ้างฎีกาที่ 818/2476
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 8-9

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android