คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 516/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ปกครองปรปักษ์ +ที่ดินตีใช้หนี้ แม้การ+นั้นทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายหากได้ปกครอง+เกิน 9-10 ปี ผู้รับได้กรรมสิทธิ+โอนที่ดินโดยมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้รับโอนก็มีอำนาจให้ผู้โอนปกครองที่ดินแทนตนได้ วิธีพิจารณาความแพ่ง ร้องขัดทรัพย์ ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหาข้อเท็จจริง คดีที่ต้องห้ามคู่ความหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นกล่าวเอาเองศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android