คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 491/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกาศรัชชกาลที่ 4 ว่าด้วยทาษลูกหนี้แลผู้ต้องคดีทั้งปวง ที่ดินยกให้ ที่เรือน ครัวไฟ และยุ้งข้าวซึ่งปลูกในที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าการโอนยกให้แก่กันมิได้ทำเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท่านว่าไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย สิทธิครอบครองกรรมสิทธิที่บ้านไม่มีหนังสือสำคัญต้องครอบครองครบ 9-10 ปี จึงจะได้กรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100-115-52

ผู้พิพากษา

พรหม
กฤต
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android