คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 303/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พวกผู้ร้ายที่สมคบกันไปฆ่าเขาตายต้องมีความผิดเปนตัวการด้วยกันการวางโทษย่อมอยู่ในดุลยพินิจของศาล แต่จะใช้มาตรา 59 มาลดโทษปราณีย์เพราะเหตุที่ไม่ได้ความว่าใครเปนผู้ลงมือไม่ได้ อย่างไรเรียกว่าพยาบาท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 250
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ฆ่าคนต
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59 ฆ่าคนต

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android