คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 460/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แปลสัญญา พฤตติการณ์อย่างไรที่เป็นผิดกฎหมายหรือผิดสัญญาได้รับอนุญาตให้ตัดไม้สักแห้งและห้ามไม่ให้ตัดไม้สักดิบแล้วไปตัดไม้สักหมาด ๆ ไม่ เป็นผิด พ.ร.บ.ป้องกันการลักลอบลักลากไม้สักออกจากป่า ร.ศ.118 ข้อ 3 การชักลากไม้สักที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีอันจะเป็นผิดนั้นต้องชักลากออกจากเขตต์ป่า
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 77
  • พ.ร.บ.รักษาต้นไม้สัก ร.ศ.116 มาตรา 77
  • พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักที่ยังไม่ได้เสียค่าตอและภาษี มาตรา 3

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android