คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1013/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หน้าที่นำสืบ
ความผิดส่วนตัวที่เจ้าทุกข์ไม่ได้ฟ้องเอง มอบให้อัยยการฟ้องนั้น อัยยการต้องนำสืบว่าเจ้าทุกข์ได้มอบคดีให้ว่ากล่าว เพียงแต่กล่าวในฟ้องไม่พอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 324 - 80
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 324 - 80

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android