คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 998/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าสมคบกัน
ฟ้องขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ตาม ม.293 พิจารณาได้ความว่าวิ่งราวตาม ม.297 ลงโทษได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 293 - 297
  • อาชญา มาตรา 6
  • อาชญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

หริศ
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android