คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 977/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โอนโดยสมยอม ฉ้อเจ้าหนี้ ลูกหนี้โอนทรัพย์ให้เจ้าหนี้โดยสมยอมดังนี้ เจ้าหนี้อื่น ๆ ขอให้เพิกถอนการโอนนั้นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237

ผู้พิพากษา

ศรี
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android