คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 851/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปกครองปรปักษ์ ที่ดินโฉนดแผนที่แม้เจ้าของละทิ้งเกิน 9 - 10 ปีก็ดี เมื่อไม่มีใครรุกเข้าปกครองแล้วก็ยังเป็นกรรมสิทธิของเจ้าของเดิมอยู่ แลเจ้าของเดิมมีสิทธิจะขายให้ผู้ใดก็ได้ ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ ถ้ามีคนรุกเจ้าของเดิมฟ้องไม่ได้
การนับกำหนดอายุละทิ้งที่สำหรับผู้ซื้อที่ดังกล่าวข้างต้นต้องนับแต่วันซื้อจากเจ้าของดิมเป็นต้นไป เมื่อยังไม่เกิน 9 - 10 ปีแล้ว กรรมสิทธิอยู่แก่ผู้ซื้อ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android