คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 816/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โอนคดี อำนาจศาลฎีกา
คดีอาชญาเกิดที่มณฑลจันทบุรี ศาลอาชญารับโอนคดีมาพิจารณาได้ ศาลฎีกามีอำนาจลดโทษจำเลยผู้มิได้ฎีกาขึ้นมาได้เมื่อมีเหตุในลักษณคดีผู้ที่มิได้ลงมือทำร้ายเขา ศาลลดโทษให้เบากว่าผู้ลงมือได้ ตัวการ ศาลอาจลงโทษไม่เท่ากันได้
ลักษณะพะยานคำของผู้ที่ไปกระทำผิดด้วยกับจำเลยต้องฟังโดยระมัดระวังแลต้องมีพะยานอื่นประกอบคำของผู้ที่ไปด้วยกับจำเลยแต่ไม่ปรากฎว่าได้สมคบหรือรู้เรื่องที่จำเลยจะไปทำร้ายเขา เช่นนี้ฟังได้โดยปราศจากสงสัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 249 - 63 -
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 249 - 63 -

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android