คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 802/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บอกให้นัการปิดหมายที่บ้านผัวซึ่งเลิกล้างกับเมียในคดีที่เมียเป็นจำเลย
คดีมีมูลหรือไม่เป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 155 - 156
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 155 - 156
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android