คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดส่วนตัว อายุความ ร้องทุกข์ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันรู้ตัวผู้กระทำผิด ถึงเรื่องเกิดมาเกินกว่า 3 เดือนก็ไม่ขาดอายุความ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 304 - 306

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android