คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้อง บรรยายฟ้อง หลงข้อต่อสู้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่า ม.ตายตามมาตรา 249 แต่ได้ความว่าจำเลยตั้งใจยิงคนหนึ่งแต่พลาดไปโดน ม.อีกคนหนึ่งตายศาลมีอำนาจลงโทษตามมาตรา 249 - 44 ได้แม้โจทก์จะไม่ได้บรรยายมาในฟ้องหรืออ้างมาตรา 44 แลไม่เป็นการหลงข้อต่อสู้หรือเสียเปรียบในทางคดีอย่างไร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 249 -44 วิ

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android