คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 633/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประมวลแพ่งยกเลิกกฎหมายเก่าเพียงใด
ค้ำประกันไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 (ฉะบับ

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android