คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 279/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กู้หนี้ เมียกู้หนี้โดยมิได้รับอนุญาต +ผัว นิติกรรมนั้นย่อม+ผูกพันสินบริคณห์ พฤตติการณ์อย่างไรฟังได้ว่าผัวได้อนุญาตให้เมียกู้หนี้เมียเคยไปซื้อของเชื่อเล็ก ๆ น้อย ๆ มาใช้ในครอบครัวแล้วผัวก็ชำระหนี้แทนให้ไป ภายหลังเมียไป+เงินเขามาพฤตติการณ์เท่านี้ยังฟังไม่ได้ว่าผัวได้ยินยอมอนุญาต
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android