คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 198/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ถากดวงตราของผู้อื่นที่ประทับลงไว้บนไม้ซุงแล้วเอาตราของอีกคนหนึ่งประทับแทน มีผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยไม้ซุงแลไม้ท่อนดวงตราลบเลือนศก 115 ม.8 ผู้ใดได้ทรัพย์อันบุคคลอื่นทำการทุจจริตมาไว้ในมือตน เมื่อเจ้าของมาพบเข้ามีอำนาจเอาคืนได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android