คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 192/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ซื้อขายที่ดินมือเปล่าโดยทำหนังสือกันเอง กรรมสิทธิยังไม่โอนจนกว่าผู้ซื้อจะได้เข้าปกครองเปนปรปักษ์เกินกำหนดตามที่กฎหมายบัญญัติ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android