คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 140/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยทุบขวดแลเทสุราเถื่อนเสียก่อนที่เจ้าพนักงานลงมือจับกุม ยังไม่มีความผิดตามมาตรานี้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 122
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 122

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android