คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีที่ศาลชั้นต้นกะประเด็นหน้าที่นำสืบผิดเมื่อศาลสูงได้กะประเด็นหน้าที่นำสืบใหม่ดั่งนี้แล้ว ก็ต้องให้โอกาศแก่คู่ความนำพะยานหลักฐานมาสืบ ตามประเด็นที่กะใหม่นั้น ถึงแม้ว่าเดิมคู่ความฝ่ายนั้นจะแถงว่าไม่ติดใจสืบพะยานก็ดี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183

ผู้พิพากษา

พลางกูร
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android