คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 91/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยาน คำพะยานที่ให้การไว้ในการพิจารณาซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้พิพากษานั่งไม่ครบคณะนั้น จะฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ ตัดสิน เมื่อคำพะยานปากใดฟังไม่ได้ แต่ยังมีคำพะยานอื่น ๆ พอจะฟังได้โดย+ด้วยกฎหมายแล้ว ศาลมีอำนาจจะตัดสินคดีโดยอาศัยคำพะยานอื่น ๆ นั้นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

อมาตย์
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android