คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 82/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อนาถา ก่อนที่ศาลเดิมจะสั่งอนุญาตให้คู่ความอนาถาได้จะต้องได้ความ 2 ข้อ คือ (1) อนาถาจริง (2) คดีมีมูลอาจชนะได้ ถ้าศาลเดิมอนุญาตให้ฎีกาอนาถาโดยสั่งแต่ฉะเพาะในข้ออนาถาอย่างเดียวมิได้สั่งว่าคดีมีมูลหรือไม่แล้ว ต้องย้อนสำนวนให้ศาลเดิมสั่งใหม่ให้ถูกต้องตามวิธีพิจารณา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 115

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android