คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1053/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาเดิมเป็นเอกสารเลิกกันโดยคู่สัญญาทำกันใหม่ด้วยปากใช้ได้
วิธีพิจารณาแพ่ง ม. 63 ศาลอนุญาตให้แก้ฟ้องหรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของศาล
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พรหม
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android