คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1018/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้รับมรฤดกปกครองตลอดมา ฝ่ายใดจะยกอายุความหนึ่งมีตัดฟ้องไม่ได้
วิธีพิจารณาแพ่ง อายุความมฤดกไม่เดินที่ดิน ได้โฉนดโดยหลอกลวงสั่งทำลายได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android