คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 967/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สามคนมีไม้เป็นอาวุธ แต่พอถึงบ้านเจ้าทรัพย์ได้ทิ้งไม้นั้นเสียเข้าทำการชิงทรัพย์ดังนี้ผิดเพียงฐานชิง
วิธีพิจารณาอาชญา ฎีกาอุทธรณ์ ศาลเดิมวาง ม. 297 - 59 จำคุก 16 เดือน ศาลอุทธรณ์แก้ว่าง ม.299 - 59 จำคุก 2 ปี คู่ความฎีกาได้แก้มาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 297 - 299 - 301 - 63
  • อาชญา มาตรา 297 - 299 - 301 - 63

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android