คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 203/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขัดคำสั่งการระดมพลย่อมมีผิดตาม พ.ร.บ.เกณฑ์ทหารไม่ใช่ผิดตามกฎหมายอาญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ.2460 มาตรา 66

ผู้พิพากษา

นรเนติ
จินดา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android