คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 972/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ต่างสมัครใจเข้าวิวาทชกต่อยกันไม่ถึงบาดเจ็บ ไม่มีผิดตามมาตรา 338 ข้อ 3
มาตรา 338 ข้อ 3 เป็นบทลงโทษการทำร้ายโดยไม่มีการวิวาทต่อสู้กัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android