คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 149/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หลบหนีจากที่คุมขัง พ.ร.บ.รัชชูปการ ขัดคำสั่ง ไม่เสียเงินค่าปรับให้จัดการตามมาตรา 18
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163 334 ข้
  • พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พ.ศ.2468 มาตรา 163 334 ข้

ผู้พิพากษา

นรเนติ
พิพาก
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android