คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 55/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน วิธีพิจารณาแพ่ง เมื่อไม่ทราบว่าฝ่ายใดออกเงินเท่าใดซื้อแล้วต้องสันนิษฐานว่าออกเงินเท่า ๆ กัน แลแบ่งที่ดินกันคนละครึ่ง ทรัพย์ตกอยู่แก่ใครโดยมิได้มีอำนาจแล้วถูกผู้ร้ายลักไปต้องรับผิดชอบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android