คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1273/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำว่า " อ้ายหน้าด้าน " เปนคำหมิ่นประมาทตามกฎหมายข้างบน วิธีพิจารณาอาชญาฟ้อง ตัดสินข้อความที่ไม่ได้ระบุไว้ในฟ้องให้ชัดเจน ศาลจะยกมาเปนเหตุลงโทษจำเลยไม่ได้เทียบฎีกาที่ 484/67
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 339
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 339

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android