คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 904/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในเรื่องมีไม้สักไม่มีดวงตราว่าได้เสียภาษีแล้ว อยู่ในครอบครอง เริ่มนับอายุความแต่วันที่เจ้าพนักงานตรวจพบและไต่สวนได้ความว่าไม้อันมีลักษณะเช่นนั้นตกอยู่แก่ผู้ใด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

ผู้พิพากษา

อมาตย์
พลางกูร
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android