คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 703/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อายุความกฎหมายเก่าขัดกับกฎหมายใหม่ให้ใช้กฎหมายใหม่ แต่ให้ตั้งต้นนับตั้งแต่วันประกาศใช้กฎหมายใหม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 3-165
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 3-165

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android