คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลูกหนี้ซึ่งมีที่ค้าขายอยู่ในมณฑลกรุงเทพฯ แม้ตัวจะมีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพก็ดี เจ้าหนี้ก็ฟ้องขอให้ล้มละลายได้
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ คดีล้มละลายคู่ความฎีกาได้แต่ในปัญหากฎหมาย
วิธีพิจารณาแพ่ง ม. 9
ฟ้องจำเลยยังศาลที่จำเลยค้าขาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 5-9

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android