คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 692/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โฆษณาหมิ่นประมาทเขามีผิดตาม ม. 282 อย่างไรเรียกว่าเป็นคำให้ชั้นศาล คำให้การของจำเลยในศาลนอกประเด็นยังไม่ผิด
วิธีพิจารณาอาชญา ตัวการ หน้าที่นำสืบ
ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยข้อเท็จจริง ศาลฎีกา วินิจฉัยเสียเองได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 282-283-28
  • พระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2470 มาตรา 33

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android